Uncategorized @no

Geologien på Hardangervidda

Her kan du lære mer om hvordan Hardangervidda, som en gang var havbunn, har blitt til Europas største høgfjellsplatå.  Fra havbunn til høyfjellsplatå Hardangerviddas geologiske historie strekker seg langt tilbake i tid, her finnes bergarter eldre enn 1500 millioner år. Gang etter gang har ny berggrunn blitt bygd opp og etter det erodert helt eller delvis ned, før nytt materiale …

Foto: Hans Dieter-Fleger

Fugleliv på Hardangervidda

På Hardangervidda finnes det over 120 ulike fuglearter. 10 av de er rovfugler. Her kan du lære mer om noen av fuglene. » Les mer om dyreliv her. Lirype og fjellrype Rypa er selve karakterfuglen på Hardangervidda og finnes over alt, men bestanden varierer sterkt fra år til år. Rypa har mange ulike fiender: ravn, kråke, røyskatt og rev er egg- og kyllingrøvere, …

Dyreliv på Hardangervidda

Det er et rikt og mangfoldig dyreliv på Hardangervidda, her kan du lese hva du kan treffe på og få et glimt av om du er heldig. » Les mer om fugleliv her. Villrein Villreinen er det viktigste dyret på Hardangervidda. Hvordan er mulighetene for å se villrein? Villreinen vandret opprinnelig fritt over hele Europa. Gjennom klimaendringer, jakt og tamreindrift har blitt villreinen …

Hardangervidda Nasjonalpark

Hardangervidda er Europas største høgfjellsplatå på ca 8,6 mill dekar – nesten en halv gang større enn Finnmarksvidda. Den indre kjernen av Hardangervidda er Skandinavias største nasjonalpark* (utenom Svalbard) Foto: Guro Lien Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i fastlands-Norge med sine 3422 km2 fordelt på fylkene Hordland, Buskerud og Telemark. I vest omfatter nasjonalparken områder som tilhører kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord, i øst Hol …