Fiske på Hardangervidda

Langs nasjonalparkruta er det rikelig med fiskevann og fiskemuligheter. Vær forbredt på at de beste fiskeplassene kan ligge et stykke å gå fra veien. Ørret og røye er de vanligste fiskeslagene.

Foto: Hans-Petter Teigen

Foto: Hans-Petter Teigen

Du kan kjøpe fiskekort på:
  • Turistkontorene på Rjukan og Rauland
  • Flere overnattingssteder og sportsbutikker
  • Mange bensinstasjoner
  • Inatur

Fiskekort for større områder like ved nasjonalparkruta:

Det er ikke noe felles fiskekort for vannene langs nasjonalparkruta.

Fiskeplasser like ved nasjonalparkruta:
Mer informasjon om fiske langs Hardangervidda nasjonalparkrute: 

Fiske på Hardangervidda

Foto: Hans-Petter Teigen

Foto: Hans-Petter Teigen

Fjellørretens rike

Få fjellområder i Sør-Norge har så rike og varierte fiskemuligheter som Hardangervidda. Variasjonen gjelder både størrelse på vann og elver, og mulighetene til å få fisk. Ørreten er den dominerende fiskesorten, med noen innslag av røye. Hardangervidda er den største sammenhengende høyfjellsvidda i verden der ørreten er bortimot enerådende.

Felles fiskekort for Hardangervidda?

Muligheten for godt fiske er en av grunnene til at mange velger til Hardangervidda. Godt fiske går ofte igjen når ”drømmen om vidda” blir beskrevet i ord og fortellinger. Et samlet fiskekort for Hardangervidda ligger imidlertid langt unna, til det er for mange grunneiere og andre aktører involvert. Likevel tilbys gode muligheter for fiske rundt hele vidda, gjerne i kombinasjon med leie av hytte og båt. Mange foretrekker likevel å vandre innover vidda med telt og sovepose og slå leir der de måtte finne en passende plass.

Hvor kan jeg kjøpe fiskekort?
  • www.inatur.no
  • Turistkontor
  • Bensinstasjoner
  • Overnattingsbedrifter 

Rekreasjon eller næring?  

Fiske på Hardangervidda blir i våre dager som mye av dagens jakt, betraktet som mer en fritidssyssel enn som nødvendig. Rekreasjonsverdien er derfor kanskje vel så stor som nytteverdien av kjøtt og fisk. Likevel er det fremdeles mange som driver næringsfiske i de store innsjøene på Vidda, dette blir også sett på som nødvendig for å opprettholde god kvalitet på fisken. Overbefolkning er i så måte et større problem i våre dager enn overfiske på Vidda.

Foto: Hans-Petter Teigen

Foto: Hans-Petter Teigen