Foto: Fotograf Jacobsen

Håvardsrud Seterliv

Håvardsrud Seterliv er en tradisjonsrik norsk seter i Skirvedalen. Her kan ungene kose seg, løpe fritt og bli kjent med gårdsdyr.

Dyrestell

Budeiene som jobber på setra viser og forteller hvordan en skal hanskes med dyra. Både voksne og barn kan være med på flytting av smådyr, stell av kyllinger, henting av kyr, melking og foring.

Fulle av fryd sitter ungene på torvtaket og koser med kaninene, eller hopper frå stein til stein med geitekje og koppelam. Fore grisene med surmjølk som spruter er også en slager.

Stell av melk, ysting og kinning er det budeia som tar seg av, men litt kan en få med seg gjennom vinduene i det nye ysteriet. Dette er på grunn av matsikkerhet.

Foto: Seterliv.no

Foto: Seterliv.no

Smørkurs

Dersom ønskelig kan du være med på smørkurs, der du lager smør med budeia og får ditt eget smør med hjem. Kurset tar ca 1 – 2 timer.  

Noen av aktivitetene du kan være med på hos Håvardsrud Seterliv:

 • Kykkeliky ved 6-7.tida
 • Frokost til grisene
 • Hente inn kyrne
 • Melke
 • Få kyrne ut igjen på beite
 • Fore kalver, kje, lam, kaniner, høner
 • Hente egg
 • omlag kl. 14 foring av kalvar, kje, lam og grisar
 • omlag kl. 17 hente inn kyrne
 • Melke
 • få kyrne ut igjen på beite
 • Kveldsmat til alle smådyra

Tradisjonsmat

Det er bygd et eget serveringslokale på setra hvor du kan kjøpe norske tradisjonsretter som for eksempel sauplapper og rømmegrøt. 

Foto: Seterliv.no

Foto: Seterliv.no

Kontakt oss:

Telefon: 95 05 97 25
E-post: [email protected]

www.seterliv.no