Foto: Fotograf Jacobsen

Dyregravene ved Kalhovd

Se hvordan folk på Hardangervidda skaffet seg mat før børsa kom, ved dyregravene på Kalhovd. Hit kommer du med bil.

» Les mer om Hardangervidda Nasjonalpark

Hvordan skaffe kjøtt før børsa kom?

Tidligere ble mye av maten på vidda høstet i form av dyregraver for reinsdyr.

  • Den mest vanlige typen dyregrav på Hardangervidda er rektangulær med mura vegger. Ofte finnes oppmurte ledegjerder i forbindelse til disse dyregravene. Disse finnes over store deler av vidda.
  • Ved Kalhovd, 2 km før du kommer til turisthytta, ligger et felt med hele 25 dyregraver over en strekning på 400 meter. Disse gravene hører til en annen type, de er bare synlige som en grop i bakken. Rundt kantene av hver grav er det en jordvoll og diameteren på gropene er 2-3 meter. Ulikt de andre gravene ligger disse i større konsentrasjoner og de mangler ledegjerder. Disse gravene er beregnet på store reinsflokker. Det er grunn til å tro at dyra har blitt drevet  mot gravene.
  • Lenger vest litt før du kommer til Stegaros, ligger også store samlinger med dyregraver i Mårsnos. Disse gravene hører til den mer vanlige typen steingraver, noen av dem oppbygde. 1 km nord for Stegaros langs Mårvatn ligger det en steinalderboplass, utsikten fra denne mot dyregravene er god. Det finnes også flere spredte dyregraver i dette området.

I gamle dokumenter finner vi et rikt materiale som dokumenterer bruk av dyregraver. Bl.a. finnes et brev der halve Mårvatn blir solgt med alle dyregravene som hører til. Dyregravene var verdifulle, de var å betrakte som rene eiendomsobjekter.