Urdbøuri, Arabygdi

I vestenden av innsjøen Totak ligger en enorm ur på tvers av dalen, trolig Nord-Europas største steinur: Urdbøuri.

» Les mer om Hardangervidda Nasjonalpark

Urbøuri, Arabygdi

I vestenden av innsjøen Totak ligger en enorm steinur på tvers av dalen. Kjempeblokker av stein fyller hele området og gjør terrenget vanskelig framkommelig. Det er først i nyere tid at det har blitt bygget bilvei gjennom ura. Turstien Torsvegen er ca 1 km lang, og går tvers gjennom ura.

Tor med hammeren

På folkemunne har Torsnavnet og historien om ura sin bakgrunn i den norrøne mytologien og guden Tor med hammeren. Han skal ha blitt svært sint da han i et bryllup på gården like ved ura ikke ble tilbudt nok øl. Konsekvensen ble at Tor slo så hardt i fjellet ovenfor med hammeren sin, at hele fjellet raste ut og begravde både gården og folket der. Men så glapp hammeren ut av hendene hans og forsvant i steinura, og dermed måtte han kaste stein til side gjennom ura for å finne igjen hammeren. Slik ble Torsvegen til, ifølge folketrua.