Foto: Mediateam / VisitRjukan

Norsk Industriarbeidermuseum

På Norsk Industriarbeidermuseum får du et nært møte med norsk industri- og krigshistorie.

Rjukanfossen gav grunnlaget for Vemork, verdens største kraftstasjon i 1911. Stasjonen har nå blitt et museum, Norsk Industriarbeidermuseum, hvor man kan oppleve det fantastiske energieventyret og se utstillinger av industriutviklingen i Norge og på Rjukan.

Foto: Mediateam / VisitRjukan

Foto: Mediateam / VisitRjukan


Tungtvannssabotasjene

Museet er kanskje mest kjent for sin presentasjon av Rjukans krigshistorie. Vemork var åstedet for en av de viktigste sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig, da norske sabotører hindret tyskerne i å utvikle atomvåpen av tungtvannet som ble produsert her.

Utstillingen "Atomkappløpet" gir en spennende og innsiktsfull presentasjon av de fire tungtvannsaksjonene og de alliertes bestrebelser på å utvikle en atombombe.

I filmrommet vises filmen "If Hitler had the bomb" -en dokumentar om tungtvannssabotasjen.

Foto: Hans-Dieter Fleger

Foto: Hans-Dieter Fleger

Foto: Mediateam / VisitRjukan

Telefon: 35 09 90 00
E-post: [email protected]
www.visitvemork.com