Hellejuv, Møsstrond

En liten halvtimes lett gåtur fra Mogen Turisthytte ved Møsvatn finnes et av de mest eiendommelige naturfenomen på hele Hardangervidda: fjellkløften Helljuvet.

» Les mer om Hardangervidda Nasjonalpark

Hellejuv

Hellejuvet ligger en halvtimes gange fra Mogen Turisthytte. Turiststien passerer like ved utløpet av kløften. Går du litt forbi dette punket, kan du oppleve det sjeldne naturfenomenet på nært hold. Det er også mulig å ta seg fram til fots inni selve kløften.

Hvordan ble Hellejuvet til?

Vi må tilbake til istiden på Hardangervidda, og perioden da isen smeltet. Da ble det danna store smeltevannssjøer på grunn av brearmer som demmet opp for vannet. Når en brearm ga etter for trykket, oppstod kortvarige og kraftige flommer som dannet elveløp som gravde en grøft eller en slukt. Helljuvet er en slik utspylingsgrøft. Trolig har det danna seg en stor sjø under breen der vi i dag finner Gjuvsjåen. Bunnmorenen nedenfor tappestedet er blitt vaska bort, og denne finner vi igjen som store steinhauger innerst i Møsvatn.