Tinn Museum

Tinn Museum er et folkemuseum med kulturhistoriske hus fra tiden før svartedauen og frem til 1900.

Bygningene viser ulike utviklingssteg og sosiale skiller.

Omvisning

Museet tilbyr omvisning hvor man får et innblikk i hvordan bønder og husmenn levde; om endringene fra middelalderens enkle og harde hverdag og frem til den mer moderne bondens stue fra 1800-tallet.

Utstillinger

- Gjenstandssamling

- Tinndølkniven

Kontakt oss:

Telefon: 35 09 22 33
E-post: [email protected]

www.visitrjukan.com