Hardangervidda Nasjonalparksenter (Engelsk)

Hardangervidda Nasjonalparksenter,Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter for Hardangervidda nasjonalpark og er samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør som er samarbeidspartner. 

Besøk Hardangervidda Nasjonalparksenter

Hardangervidda nasjonalparksenter åpnet 14 August 2013 med en interaktivutstilling om natur og villrein i nye lokaler på 600 m2.

Interaktiv utstilling på Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu

Interaktiv utstilling på Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu

Utstillingen er blitt svært godt mottatt og er blitt belønnet med 2 internasjonale priser.

Utstillingen omfatter hele 22 interaktive innstallasjoner,alle på norsk og engelsk,minikino med kortfilmer av Arne Nævra.En egen fransk grotte med orginale redskap/gjenstander laget av villreinbein for mer enn 17 000 år siden i det sørlige Frankrike mm.

Utstillingen har 6 avdelinger:

  1. Et første møte – en sanseavdeling der opplevelsen av villreinen er det sentrale.
  2. En faglig avdeling der villreinens biologi og økologi blir presentert. Her finner vi også ut hvor i verden det finnes villrein og informasjon om de ulike villreinområdene i Norge. 
  3. En historisk avdeling om villreinens opphav, vandringer, mennesket og reinen.  
  4. En rød-lampe avdeling som tar for seg ulike utfordringer og trusler mot dagens villrein, bortfall av arealer, forstyrrelser, økende trafikk osv.
  5. En avdeling som omfatter forvaltning og forskning knyttet til villreinen på Vidda.
  6. En ettertankeavdeling der publikum selv kan være med å reflektere over fremtiden til villreinen og Hardangervidda. 

I tillegg til utstillingen har Hardangervidda nasjonalparksenter et intranett-bibliotek om Hardangervidda nasjonalpark. Senteret har videre et fullt utrustet naturlaboratorium for studenter og skoleklasser.

Besøk våre nettsider på https://hardangerviddanasjonalparksenter.no

Foto: Håkon Nordby

Foto: Håkon Nordby

Image